Categorieƫn
Helpdesk

Mijn Profiel insturen of wijzigen

Voorbeeld

Profiel voorwaarden

 • De Profiel tekst mag maximaal 1000 woorden zijn.
 • Locatie: Een Woonplaats (is verplicht) of een deel of het gehele adres van thuis of kantoor.
 • Website: Je mag maximaal 1 website link plaatsen (Je eigen Website, Facebook, Twitter etc.).
 • E-mail: Je dient een eigen e-mailadres op te geven zodat we vanaf je xx@vrije-ggz.nl e-mailadres naar dit adres je hulpvragen kunnen opsturen.
 • Tags: Je mag maximaal 10 Tag (kern) woorden opnemen.
 • Afbeeldingen:
  • De Kopfoto dient te worden:
   • Maximaal 900 px breed en 300 px hoog.
  • De Pasfoto dient te worden:
   • Maximaal 300 px breed en 300 px hoog.

Profiel wijzigen

 • Ga naar je Profiel pagina en noteer het Profiel nummer wat rechtsboven bij je Contactgegevens staat of stuur de link van je Profiel pagina.
 • Geef duidelijk aan welke tekst je wilt wijzigen en stuur de juiste tekst.
 • Wil je heel veel tekst wijzigen, stuur dan de gehele nieuwe tekst. Dat werkt sneller.
 • Indien je een andere afbeelding wilt plaatsen (Kopfoto of Pasfoto) stuur dan het liefst het origineel.

Er is met redenen gekozen om de nieuwe profielen of mutaties niet automatisch of via website formulieren te laten plaatsvinden, maar via een directe e-mail link.

Stuur je mutaties naar Hans via: [includeme file=”emails/hans-van-bommel.php”]